Droom Huis Bouwen

Beste site in Huis Bouwen

img

Badkamer ontwerpen en bouwvergunning

11 Views
Badkamer ontwerpen en bouwvergunning
Badkamer ontwerpen en bouwvergunning

Doorgaans is voor renovatie van de badkamer geen bouwvergunning vereist. Er zijn echter enkele ‘maren’, waarvoor de volgende vuistregels: als u de oppervlaktematen wijzigt, het materiaal wijzigt of de vorm wijzigt, is doorgaans wel een bouwvergunning nodig. Enkele voorbeelden: een dragende muur aanpassen of een andere wijziging doorvoeren die van invloed is op de draagconstructie van het bouwwerk (zoals een betonnen dekvloer aanbrengen op een houten vloer), een stuk aan het huis bijbouwen of een gevelopening (zoals een raam in een buitenmuur) groter of kleiner maken.

Als u een bestaande badkamerruimte kleiner maakt, kan een vergunning nodig zijn. Het resultaat van een verbouwing mag doorgaans niet leiden tot een lager voorzieningenniveau dan er bestond.

Dat neemt natuurlijk niet weg dat het bouwwerk moet voldoen aan het Bouwbesluit. Dus bijvoorbeeld alle installaties die u aanbrengt moeten voldoen aan de daarop van toepassing zijnde vereisten. U hoeft voor de verbouwing geen vergunning aan te vragen, maar de betrokken instanties zijn wel gerechtigd achteraf te controleren of aan de vereisten is voldaan.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *