Badkamer ontwerpen in een huurwoning

21 Views
Badkamer ontwerpen in een huurwoning
Badkamer ontwerpen in een huurwoning

In een eigen huis bent u in grote trekken vrij bij het aanbrengen van veranderingen. Bij verkoop leveren ze wellicht zelfs een hogere prijs op. Als u een woning huurt, ligt de situatie echter anders. We gaan er hier kort op in.

Aan het einde van de huurovereenkomst moet u de woning opleveren in goede dan wel oorspronkelijke staat. Dit dient u goed te bedenken voordat u veranderingen in uw huurwoning gaat aanbrengen. Het is verstandig en meestal ook contractueel vereist de verhuurder voor verbouwingen en andere ingrijpende veranderingen vooraf schriftelijk om toestemming te vragen. Gaat uw verhuurder akkoord, spreek dan meteen met hem af (en leg dit schriftelijk vast in een brief met ontvangstbevestiging aan de verhuurder; bewaar een kopie en het verzendbewijs) wat er met de door u aangebrachte veranderingen moet gebeuren als u gaat verhuizen. Laat ook in de brief zetten dat u vanwege de door u aangebrachte verbeteringen geen huurverhoging hoeft te betalen. Het verdient uiteraard de voorkeur als u met uw verhuurder kunt afspreken dat u de desbetreffende voorzieningen mag laten zitten als u vertrekt en, nog mooier, dat de verhuurder u hiervoor een vergoeding geeft.

Als uw verhuurder de voorgestelde wijzigingen niet accepteert – u kunt hem hier in principe niet toe verplichten – kunt u misschien de na u komende huurder bereid vinden de veranderingen te accepteren. Als dat niet het geval is (u kunt de nieuwe huurder immers niet verplichten ook maar iets van u over te nemen), zult u de veranderingen alsnog ongedaan moeten maken. U dient echter wel een redelijke gelegenheid te krijgen om met de nieuwe huurder te overleggen.

De Consumentenbond is overigens van mening dat ongedaanmaking van veranderingen alleen van u kan worden geëist indien deze ondeugdelijk zijn, niet gangbaar en de verhuur en/of de verkoopbaarheid van de woning schaden. De rechtspraak op dit punt is echter verdeeld, zodat niet zonder meer te zeggen valt of u verplicht bent tegen uw wil veranderingen ongedaan te maken. Dit wordt soms pas duidelijk als de verhuurder probeert de kosten van het terugdraaien via de rechter op u te verhalen. In dergelijke procedures gaat het nogal eens om fikse bedragen. Win daarom juridisch advies in zodra de verhuurder dreigt de woning op uw kosten in de oude staat te herstellen.

Ten slotte heeft u als huurder het recht bij het einde van de huurovereenkomst de door u aangebrachte voorzieningen weg te (laten) breken. U moet dat uiteraard wel doen zonder schade aan te richten, en op eigen kosten.

Het is vaste rechtspraak dat een verhuurder een deugdelijke opleverings-procedure moet voeren. Ruim voor het einde van de huurperiode moet hij de woning met u inspecteren en vastleggen welke gebreken dan wel onderhouds-tekortkomingen u ongedaan moet maken. U moet hiervoor voldoende gelegenheid en tijd krijgen. Dit geldt ook voor het ongedaan maken van veranderingen/verbeteringen die de verhuurbaarheid schaden en die een volgende huurder niet wil overnemen. Aan het einde van de huurovereenkomst moet ten slotte een tweede, gezamenlijke inspectie plaatsvinden. Dit om na te gaan of de eerder geconstateerde gebreken voldoende zijn verholpen en om afspraken te maken over nieuwe gebreken (die niet eerder hadden kunnen worden geconstateerd).

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

It is main inner container footer text