Begane-grondvloeren en vloerverwarming

137 Views
Begane-grondvloeren en vloerverwarming
Begane-grondvloeren en vloerverwarming

Veel vloerbedekkingen, zoals parket, laminaat, en ook vaste vloerbedekking zijn vochtgevoelig. Daarom moet erop begane-grondvloeren bijna altijd een dampscherm onder worden gelegd, van bijvoorbeeld een geslotencellig schuim of speciaal polyethyleen folie (0,2 of zelfs 0,3 mm dik). Ook laten sommige vloerbedekkingen (zoals vinyl, linoleum, gelakt parket, laminaat vloerbedekking) hoegenaamd geen vocht door: ze zijn dampremmend.

Dampremmend houdt in dat u bij sommige vloeren voorzichtig moet zijn.

• Houten vloeren op balken moeten kunnen ademen. Dat betekent dat ze aan minstens één kant moeten zijn geventileerd. Voorde ventilatie aan de onderzijde (kruipruimte) moet er minimaal 4 cm2 vrije luchtdoorlaat zijn in voor- en achtergevel per m2 vloeroppervlak. De openingen moeten over de gevelbreedte zijn verdeeld.

Als aan de bovenkant een dampremmende vloerbedekking ligt, mag er aan de onderkant van de vloer geen damp-remmende laag zitten. Zo’n damprem-mende laag kan er zijn als de vloer is geïsoleerd met een isolatiemateriaal dat zelf dampremmend is of waarop een dampremmende laag is aangebracht. Zo’n laag behoort altijd aan de warme kant van de vloer te zitten; van onderaf tegen het isolatiemateriaal aangekeken dus aan de bovenkant. Kijk dus daar bij glasensteenwol.

Een houten vloer die tussen twee dampremmende lagen is opgesloten, gaat rotten.

• Betonvloeren. Geventileerde betonvloeren die niet vochtig zijn, vereisen geen extra voorzorgsmaatregelen. De vochtigheidsgraad is door een vloerbedekking leverancier precies te meten. U kunt zelf ook controleren of er vocht uit de vloer komt.

Holle-baksteenvloeren, vloeren met een afwerklaag die vermiculiet- en perlietkorrels, magnesiet en dergelijke bevatten en ongeventileerde betonvloeren (direct op zand gestort) moeten voor het leggen van sommige vloerbedekkingen (onder meer vinyl, linoleum, parket, laminaat) eerst aan de bovenkant worden voorzien van een damp-remmende laag. Vraag bij deze vloeren altijd vooraf advies aan een deskundige leverancier, en laat dit advies op de nota optekenen.

De vochtwering kan bestaan uit een teerepoxy. De twee componenten worden gemengd en op de schoongemaakte vloer uitgesmeerd. Op het nog kleverige oppervlak wordt zilverzand gestrooid, waardoor de hechting van latere afwerkingen verbetert. Een andere dampremmende laag kan bestaan uit een polyethyleen folie van 0,3 mm dik; bij overlappende naden worden de randen over een afstand van ongeveer 20 cm in elkaar gevouwen.

• Onder vloerverwarming behoort een dampremmende laag te zitten. Als u op een vloer met vloerverwarming zomaar een dampremmende vloerbedekking legt, zit er vocht (er zit altijd damp in de afwerklaag op de vloerverwarming) opgesloten tussen twee dampremmende lagen. Als de vloerverwarming aangaat, zet de waterdamp uit en kunnen er blazen ontstaan in de vloerbedekking. Ook kan op den duur de lijm waarmee de vloerbedekking is geplakt worden aangetast.

Alvorens linoleum of een andere te leggen op een verwarmde vloer, moet de vloerverwarming circa 14 dagen op volle capaciteit branden om de vloer kurkdroog te stoken. Vervolgens moet de vloerbedekking direct op de afgekoelde vloer worden gelegd. De vloerverwarming mag pas weer worden aangezet na het goed doordrogen van lijm, lak en dergelijke. De temperatuur wordt dan langzaam verhoogd.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

It is main inner container footer text