Condensatie – Andere problemen

24 Views
Condensatie in uw huis
Condensatie in uw huis

Verwarming en leidingen

Bij de verbranding van gas, kolen, hout en olieproducten wordt waterdamp geproduceerd. Als bij het aanstaan van deze verwarmingen de lucht vochtiger wordt, is de afvoer naar buiten mogelijk met geheel in orde. Laat hier dan naar kijken.

Een te grote nachtverlaging van de CV of een te sterke verlaging als de bewoners overdag het huis uit zijn, kan condensproblemen geven. Een vuistregel voor de nachtverlaging is circa 5 °C.

Condens op leidingen, bijvoorbeeld die van koud water, kan ontsierende plekken opleveren. Deze leidingen kunt u isoleren.

Buitenmuren

Als er op een niet-geïsoleerde spouwmuur in koude perioden condens optreedt, en de hiervoor genoemde oorzaken met gelden, zou de spouw weleens te sterk geventileerd kunnen zijn. Ga na of er openingen in de buitenmuur zijn. Overleg vooral met een bouwkundige voordat u zou besluiten deze dicht te maken.

Vocht (ook van condens) in muren beweegt van binnen naar buiten. De lucht in huis bevat gewoonlijk een hogere concentratie waterdamp dan de buitenlucht. Omdat de natuur ernaar streeft de dampconcentratie overal gelijk te maken, beweegt de waterdamp zich naar buiten (via “diffusie”).

Om een muur aan de buitenzijde te kunnen betegelen, moet het eigenlijk een spouwmuur zijn, waarbij het doortrekkende vocht via de spouw kan worden afgevoerd.

De aanwezigheid van hygroscopische (wateraantrekkende) zouten in (vooral oud en diverse malen gerepareerde) steen en pleister kan condens bevorderen. Remedie: na een periode met relatief lage luchtvochtigheid, waarin de muur wat is gedroogd, bekleden met een dampremmend materiaal.

Ventilatie

Als gevolg van overmatige ventilatie kan ook condensatie optreden. Zoals op een muur van een ruimte die grenst aan het vertrek waar te veel wordt geventileerd. Er moet dan wel heel lang bij een lage buitentemperatuur zwaar zijn geventileerd. Ook grote temperatuurverschillen door ongelijkmatig verwarmen in de woning kunnen condensatie veroorzaken.

Als u de spouw van spouwmuren naderhand laat isoleren en uw huis een geventileerde holle dakconstructie heeft, mag het isolatiemateriaal de ventilatiegaten met afdichten. Dat zou namelijk leiden tot een ophoping van condensvocht m de dakconstructie en daaruit voortkomende narigheid.

Isolatie

Als een muur aan de binnenzijde wordt geïsoleerd, moet er een dampdichte laag komen aan de kamerkant, die ook rondom en op de naden echt dampdicht is. Anders loopt men kans op condensatie in of achter het isolatiemateriaal. Dit vocht kan soms in het isolatiemateriaal naar beneden zakken en aan de onderkant symptomen als van optrekkend of doorslaand vocht geven.

Bij binnenisolatie om condensproblemen op te lossen moet bij voorkeur ook rondom een strook (circa 50 cm) van haaks op dat vlak staande bouwdelen worden meegeïsoleerd. Die strook zou anders een warmtelek kunnen vormen, met kans op condensatie; probleem is zo’n strook fraai te construeren.

Voor de woning zelf is (de veel duurdere) isolatie aan de buitenkant beter, omdat er dan minder temperatuur- en daardoor spanningsverschillen in de bouwconstructie optreden. Dit is werk voor de vakman en gewoonlijk moet onder meer Bouwen Woningtoezicht toestemming geven.

Als op spouwmuren aan de binnenkant plaatselijk condens optreedt, kan dat duiden op warmtelekken (ook “koudebruggen” of “koudelekken” genoemd). Deze kunnen bestaan uit met of minder geïsoleerde plekken, plaatselijke vervuiling door specie en brokken steen, of bijvoorbeeld uit aan de binnenkant met-geïsoleerde “betonlateien” (ondersteuningen voor metselwerk). Dit zijn echte probleempunten wat isolatie betreft; gewoonlijk is hier een bouwkundig advies nodig.

Kasten en gordijnen die te dicht zitten op een buitenwand kunnen tot condensatie en ter plekke tot schimmelvorming leiden. Ze werken namelijk als isolatie, waardoor erachter en erin de temperatuur relatief laag blijft. Ze belemmeren ook een voldoende circulatie van warme lucht uit het huis, waardoor het erachter relatief vrij koud kan worden.

Er moet tussen wand en kast of gordijnen minimaal 5 cm ruimte blijven. Fauteuils en banken moeten wel 20 cm van de wand blijven om dit soort problemen tegen te gaan. Een andere oplossing is het extra zwaar isoleren van de betrokken wand(en).

Een kritisch punt vormen sommige kamerhoeken bij de gevel (op de begane grond en onder een plat dak), omdat daar veel buitenoppervlak aan weinig binnenoppervlak grenst. Extra kritisch is het als in zo’n hoek meubels staan of gordijnen hangen.

Kruipruimte

Als een kruipruimte m open verbinding staat met de spouw van een spouwmuur, kan condensatie optreden in de muren en zelfs in de dakconstructie. De ventilatie van de kruipruimte moet plaatsvinden via kokers die direct op de buitenlucht uitkomen.

Ook een vochtige kruipruimte, doorslaand Vocht, optrekkend vocht en lekkage kunnen tot condensatie van waterdamp aanleiding geven, doordat de betrokken muren relatief kouder zijn.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

It is main inner container footer text