Condensatie in uw huis

55 Views
Сondensatie in huis
Сondensatie in huis

Als waterdamp in de lucht afkoelt tot onder het dauwpunt, condenseert het (“slaat neer”). Die afkoeling is in een ruimte vaak plaatselijk. Hier leest u over de plaatsen waar die condensatie kan optreden en wat u daartegen kunt doen.

Natte ramen en kozijnen

De gebruikelijkste plaatsen waarop condens voorkomt, zijn de ruiten. De condens daarop is meestal te verminderen met dubbelglas of voorzetramen. Dubbelglas is nogal kostbaar en in de meeste kamers met rendabel uit een oogpunt van geldbesparing; door uzelf aangebrachte voorzetramen zijn veel eerder rendabel.

Behalve op de ruiten vindt vaak condensatie plaats op sponningen en kozijnen, vooral op die van staal en aluminium zonder interne isolatie. Hieraan is soms wat te doen met kozijnen die intern geen “koudebruggen” hebben: deze zijn geïsoleerd.

Door de vochtigheidsgraad in huis te verlagen, minder vocht te produceren of soms meer te ventileren, kunt u de condens verminderen.

Bladderende buitenverf

Condens op houten sponningen en kozijnen, en zelfs al waterdamp, kan de oorzaak zijn van het afbladderen van de verf aan de buitenkant van het houtwerk, als deze verf “damp-dicht” is. Want vocht uit het interieur van de woning komt in het hout en wil naar buiten. De dichte verflaag aan de buitenkant houdt dit tegen en wordt door het vocht er afgedrukt.

Daartegen moet de binnenkant van het houtwerk met een damp-dichte verf worden geschilderd: met glansverf (alkydharsverf) of met een dampdichte lak. De glansverf kan als ondergrond dienen voor de veel gebruikte zij deglansverf. Zet de lakverf enkele millimeters door op de ruit, voor een goede afsluiting.

De buitenkant van het houtwerk moet dan (tegen vochtindringing van buitenaf) worden behandeld met een voldoende dikke laag van dampdoorlatende verf, zoals transparante en dekkende beits.

Natte muren

Zichtbaar zijn condensdruppels alleen op vlakken die geen vocht opnemen, zoals tegels, glansverf en vinyl. In absorberende materialen, zoals stucwerk, beton, schoon metselwerk en papierbehang, dringt condens binnen. Als deze materialen zijn verzadigd met vocht, kunnen ook hier condensdruppels zichtbaar worden.

Vlakken waarop condensatie plaatsvindt zijn minder koud te maken door het aanbrengen van isolatiemateriaal. Bedenk echter dat er wel een heleboel kan worden geïsoleerd, maar dat bij een hogere luchtvochtigheid er steeds een andere plaats kan zijn waar zich condens zal vormen, omdat uiteraard altijd één plaats de koudste is.

Probeer in de allereerste plaats van onnodig veel vocht af te komen: door de productie ervan te verminderen, bouwkundige gebreken op te heffen, en ook door verbeterde ventilatie.

Zelfs een te lage luchttemperatuur (energiebesparing!) kan debet zijn aan een te hoge relatieve luchtvochtigheid.

Vochtige kelder

Ook in de kelder zijn vaak condens-problemen, vooral ’s zomers. De keldermuren grenzen meestal aan de koude bodem en zijn daardoor relatief koud. Als nu warme buitenlucht in de kelder komt, met relatief veel vocht, zal dit op de muren condenseren.

Schimmel in badkamer, keuken

Condensatie is vaak een probleem in badkamers, doucheruimten en keukens. Probeer waterdamp vooral tijdens het produceren ervan af te voeren. Als het neergeslagen vocht met snel genoeg weer kan verdampen, kunnen op den duur vocht- en schimmelplekken ontstaan. Overigens speelt afvoer van damp via muren een te verwaarlozen rol bij de totale dampafvoer van een huis.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

It is main inner container footer text