Dakisolatie plat dak

17 Views
Dakisolatie plat dak
Dakisolatie plat dak

Isolatie platte steenachtige daken

De warmteweerstand van een niet geïsoleerd steenachtig dak is uitzonderlijk slecht te noemen, vandaar dat ‘na-isolatie’ zeer gewenst is. Vroeger werden steenachtige daken (massief beton of geprefabriceerde beton- of baksteenelementen) vaak voorzien van een laag ‘licht beton’, zoals bijvoorbeeld bimsbeton. De bedoeling daarvan was een luchtige laag te creëren en de bitumineuze dakbedekking vrij te houden van het betondak. Dit licht beton heeft echter geen betekenis als warmte-solerende laag.

Ook voor steenachtige daken geldt dat ze nooit aan de onderzijde geïsoleerd mogen worden, en isoleren aan de bovenkant is derhalve het enige alternatief.
De wijze van isoleren is gelijk aan die van platte houten daken, met dien verstande dat steenachtige daken uiteraard niet geventileerd hoeven (kunnen) worden.

Isolatie ‘Omgekeerd dak’

Wanneer de bestaande dakbedekking nog in uitstekende staat verkeert, d.w.z. absoluut gaaf en waterdicht is, dan kunt u na het verwijderen van de grindlaag platen geëxtrudeerd polystyreen-schuim aanbrengen. De structuur van deze platen is zó dicht, dat het geen water opneemt. Over dit type plaat (vooral het zogenoemde ‘Roofmate’ dat met sponningen in elkaar kan worden geschoven) hoeft geen dakbedekkings-laag meer te worden aangebracht. Een grindpakket (of zgn. ballasttegels wanneer het dak beloopbaar moet blijven) blijft nodig, omdat de polystyreenplaten niet bestand zijn tegen de ultraviolette straling van de zon.

Bij toepassing van een betonnen tegelbedekking is het nodig u er vooraf van te overtuigen dat de dakconstructie sterk genoeg is om de last te kunnen dragen. Omdat bij deze wijze van isoleren de waterdichte laag van het dak onder het isolatiemateriaal zit, noemt men deze constructie in vakkringen ook wel een ‘omgekeerd dak’.

Ik wil u afraden om een omgekeerd dak anders dan met Roofmate te trachten te realiseren. Alleen Roofmate heeft tot nu toe zijn bestendigheid bewezen; van andere isolatiematerialen is nog te weinig bekend om een permanente isolatie van een omgekeerd dak te garanderen.

Roofmate-platen zijn verkrijgbaar in de formaten 125 x 60 cm. De dikten zijn: 2, 3 en 4 cm (zonder sponningen), en voorts 5, 6, 7, 8, 10 en 12 cm met sponningen rondom.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

It is main inner container footer text