Droom Huis Bouwen

Beste site in Huis Bouwen

img

De afvoeraansluiting in de badkamer

12 Views
De afvoeraansluiting in de badkamer
De afvoeraansluiting in de badkamer

Hét probleem bij een badkamer is dat ze een aansluiting moet hebben op de riolering. Dit vindt u misschien heel vanzelfsprekend, maar het is een punt dat u in de eerste golf van enthousiasme gemakkelijk over het hoofd kunt zien. Het sanitair moet zijn aangesloten op een standleiding, een pijp met een doorsnede van 110 mm die recht naar beneden loopt naar de ondergrondse afvoerleiding, en die daarop is aangesloten met een ontstop-pingsstuk of afvoerput. De afvoer loopt lichtelijk hellend uit op het rioleringsnet of eventueel op een of andere vorm van goedgekeurde lozing. De helling van de afvoer mag niet te groot of te klein zijn omdat anders verstoppingen in de afvoer kunnen ontstaan. Als optimaal verval voor een ‘zelfreinigende’ pijp van 110 mm geldt 1 op 100, en voor een pijp van 150 mm doorsnede 1 op 60.

Gewoonlijk zult u de standleiding dienen aan te sluiten op de riolering. Ligt die echter te ver weg ofte diep, dan zal er een aansluiting moeten komen op een andere lozing. De diepte waarop uw afvoerleiding moet liggen, vindt u door bij de diepte van het aansluitpunt op de riolering op te tellen het hoogteverschil uit de verhouding lengte afvoerpijp/minimaal verval. Een andere mogelijkheid om het water af te voeren is een rechtstreekse aansluiting op een zinkput. Dit komt eigenlijk alleen in aanmerking als er geen gemeenteriool is. Een zinkput bevindt zich meestal in de tuin, in een grondsoort die het water makkelijk doorlaat.

Nooit mag een afvoer van een badkamer direct worden aangesloten op een septic-tank of beerput. Een septictank is een grote rechthoekige betonnen bak voorzien van betonnen schotten. De bedoeling van deze schotten is het water een zo lang mogelijke weg te laten afleggen. In de tank vindt een biologisch proces plaats. De bacteriën in de tank zorgen er voor dat de fecaliën vergassen, waardoor er een biologische reiniging plaats vindt. Zou er nu in de tank water worden toegelaten dat zeep en andere desinfectiemiddelen bevat, dan worden de bacteriën in de septictank vernietigd met als gevolg dat het reinigingseffect terugloopt. Een WC mag dus wel op de septictank worden aangesloten, maar het andere sanitair moet langs de tank worden omgeleid naar de zinkput.

Hoe de riolering vanaf de badkamer tot het bestaande rioolstelsel ook wordt gemaakt, bedenk wel dat dit een kostbare zaak kan worden als er gebroken, gemetseld en gegraven moet worden. Beschouw bij de verbouwing daarom de kosten van deze essentiële voorzieningen als een van de uitgangspunten van het ontwerp.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *