De inrichting van de badkamer

38 Views
De inrichting van de badkamer
De inrichting van de badkamer

De plaatsing van het sanitair is afhankelijk van de volgende factoren: 1.de ligging van de leidingen voor aan- en afvoer, 2. het efficiënte gebruik van het sanitair, 3. het uiterlijk van de badkamerinrichting. Veelal zal de indeling echter hoofdzakelijk bepaald worden door het te verrichten loodgieterswerk.

Meestal levert de afvoer van het water meer problemen op dan de toevoer. Een aanvoerleiding is door haar geringe diameter gemakkelijk naar het gewenste punt te brengen. Een closetpot daarentegen dient u wegens zijn dikke afvoerpijp bij voorkeur zo dicht mogelijk bij de standleiding te plaatsen, dus in een hoek van het vertrek en tegen de buitenmuur. Via de standleiding loopt het afvalwater van de WC naar de riolering onder de woning. Ook de afvoerleidingen van de wastafel, het bad, een eventueel bidet en de douche kunnen op die standleiding worden aangesloten. Blijken die verbindingen nogal lastig aan te leggen, dan kunt u daarvoor ook een afzonderlijke standpijp met kleinere doorsnede gebruiken.

Steeds echter dient u in een afvoerleiding een kolk of putje op te nemen met daaraan gekoppeld een sifon of stankafsluiter. Doordat hierin steeds wat water blijft staan, fungeert een sifon als een waterslot dat kwalijke luchtjes uit de standpijp, die immers in open verbinding staat met het riool, tegenhoudt. Een ontluchting voor de standpijp is niet verplicht, maar verdient wel aanbeveling. Zo’n ontluchting maakt u door de standleiding met de (open) bovenkant boven het dak te laten uitsteken. U voorkomt op die manier dat door de luchtwervelingen die bij het doortrekken van de WC inde standleiding ontstaan, het water uit de stankafsluiters wordt weggezogen. Omdat een bidet zijn afvoer ook vlak bij de vloer heeft, kunt u dit het best dicht bij de WC installeren. Bij de plaatsing van een bad of douche zijn er minder problemen, omdat de afvoer daarvan door zijn geringere diameter gemakkelijker te buigen en in een bocht te leggen is. Als de afstand tot de standleiding nogal groot is, kan het nodig zijn deze leidingen onder de vloer te leggen. Dat is erg gemakkelijk te realiseren als het betreffende vertrek een houten vloer heeft, althans wanneer de leiding evenwijdig kan lopen met de vloerbalken. Maakt hij echter een hoek met de balkconstructie onder de vloer, dan zult u voor het doorvoeren van de leiding gaten in de balken moeten boren, waardoor de vloerconstructie – zeker als er een flink aantal gaten nodig is – gevaarlijk verzwakt kan worden. In dat geval kunt u het bad beter op een kleine verhoging plaatsen, zodat de boven de vloer lopende afvoer toch het nodige afschot heeft.

Het gemakkelijkst te installeren is de wastafel omdat de afvoer daarvan maar dun hoeft te zijn en een heel eind boven vloerhoogte begint. U kunt de wastafel bijna overal in de badkamer opstellen; hij kan ook zonder bezwaar een eind van de standleiding afstaan.

Zoals bij alle belangrijke verbouwingen in en buiten het huis, komen ook hier de bouwverordeningen en -voorschriften om de hoek kijken. Behalve de voorschriften waaraan de bouw zelf moet voldoen, zijn er een reeks verordeningen met betrekking tot de sanitaire installatie die u maar beter kunt naleven – al was het alleen om te voorkomen dat het rioolwater van het ene element in het andere naar boven borrelt! Maak dus eerst een ontwerp en stap daarmee naar Bouw- en Woningtoezicht.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

It is main inner container footer text