Een badkamer is geen luxe meer

11 Views
Een badkamer is geen luxe meer
Een badkamer is geen luxe meer

Een huis met een badkamer is vandaag de dag niet langer een voorrecht van de zeer rijken. Heel wat gezinnen komen tot het inzicht dat ze naast de douche best een badkamer kunnen gebruiken, bijvoorbeeld omdat de kinderen groter geworden zijn en wat meer eisen beginnen te stellen of omdat er – wat misschien niet meer zo vaak het geval zal zijn – een fikse gezinsuitbreiding heeft plaatsgehad. Een meer voor de hand liggende reden kan in uw geval zijn dat de in het huis bestaande douche-of wasgelegenheid te klein of niet berekend is op gebruik door een toenemend aantal personen.

Omdat de prijs van huizen en bebouwde percelen de laatste jaren aanzienlijk is gestegen, kan het zijn nut hebben uw huis qua inrichting en comfort aan die waardestijging aan te passen. Een uitbreiding van uw woning met een badkamer zal de totale waarde van uw bezit ten minste met de kosten van het verrichte werk verhogen en zeker het comfort verbeteren. Waar u de badkamer installeert, zal van verschillende factoren afhangen. De belangrijkste zijn: de mogelijkheden om de nieuwe badkamer vanuit het bestaande gedeelte te betreden, de erbuiten beschikbare ruimte en de ligging van de aan- en afvoerleidingen.

De ruimte binnen

Wanneer aan een bestaand huis een vertrek wordt toegevoegd, houdt dat gewoonlijk in dat dit bijgebouwde vertrek vanuit een hal of gang toegankelijk moet zijn. Daarvoor wordt het dan op de bestaande hal of gang aangesloten of er wordt van een bestaande kamer een gedeelte als doorloop naar het nieuwe vertrek afgeschoten. Bij het aanbouwen van een badkamer kunt u zich heel wat hoofdbrekens besparen als u kans ziet de nieuwe badkamer zó te plaatsen dat ze vanuit een slaapkamer toegankelijk is. U hoeft dan geen extra overloop of stukje gang aan te leggen, en uw huis wordt verrijkt met een luxueuze slaapsuite met badkamer. Als de badkamer twee slaapkamers moet ‘bedienen’ en de indeling van het huis geen doorloop toelaat, kunt u het misschien zó regelen dat de badkamer via twee deuren vanuit beide slaapkamers toegankelijk is.

De ruimte buiten

Zelfs al hebt u voldoende ruimte om op de juiste plaats een badkamer bij te bouwen, dan zijn daarmee nog niet altijd alle problemen uit de wereld. U dient zich er namelijk ook van te vergewissen dat u op het door u uitgekozen plekje toestemming krijgt om te bouwen. Bouw- en Woningtoezicht, de schoonheidscommissie en dergelijke instanties kunnen met hun voorschriften en/of reglementen nog een lastige spaak in het wiel steken. Wendt u dus tot de desbetreffende instanties voordat u met het werk begint of materialen bestelt. Misschien krijgt u de vereiste goedkeuring zonder al te veel moeite. Ook dan kunnen zich nog problemen voordoen, bijvoorbeeld bij het grondwerk, dat door de ligging van het bestaande leidingen- en kabelnet buitengewoon moeilijk of zelfs onmogelijk wordt.

In een bungalow zal het vaak bijzonder moeilijk zijn voldoende ruimte te vinden voor een doorloop naar de nieuwe uitbouw. In dat geval kunt u genoodzaakt zijn de badkamer bij een slaapkamer aan te bouwen of een gedeelte van een bestaand vertrek als gangetje af te scheiden. In een gewoon huis met twee etages zal een nieuwe badkamer gewoonlijk het beste van pas komen op de bovenverdieping. Als zo’n huis al een uitbouwtje heeft waarin bijvoorbeeld de keuken of een serre is ondergebracht, kunt u de badkamer daarboven installeren.

Een uitbouw heeft gewoonlijk een plat dak, wat inhoudt dat de balken normaliter te zwak zijn om het gewicht van een bovenverdieping te dragen. U zult die balken dus moeten vervangen ofwel nieuwe balken tussen de bestaande in moeten leggen om de belasting beter te kunnen verdelen. Heeft de uitbouw een schuin dak, dan zult u de dakconstructie helemaal moeten veranderen, omdat de balken in dit geval zeker niet stevig genoeg zijn om een verdieping te dragen. Als er onder het schuine dak ruimte voor is, kunt u de badkamer eventueel daar installeren en een dakkapel of dakvenster aanbrengen. Controleer wel even bij Bouw- en Woningtoezicht of uw badkamer in dat geval aan de voorwaarden met betrekking tot de minimumafmetingen voldoet voordat u met de werkzaamheden begint.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

It is main inner container footer text