Hellend en plat dak isoleren

78 Views
hellend en plat dak isoleren
hellend en plat dak isoleren

Bij de meeste huizen zijn de warmteverliezen langs het dak het belangrijkst. Ook daarom verdient de isolatie van het dak de grootste aandacht. Zowel in nieuwere als oudere huizen is de zolderruimte zonder moeite te bereiken en kunnen we het dak met dik isolatiemateriaal isoleren, want gewoonlijk is er voldoende plaats.

We hebben de keuze om te isoleren onder het schuine dak of op de vloer van de zolderruimte, al naar gelang we de zolder wel of niet willen gebruiken. Bij het isoleren van een schuin dak hebben we meer isolatiemateriaal nodig, omdat een schuin dak een grotere oppervlakte heeft dan de zoldervloer. Dit betekent dat het warmteverlies evenredig is aan de oppervlakte van het dak. Een schuin dak heeft dus, vanuit energieverbruik bezien, een ongunstige vorm. Aan de andere kant kan de ruimte onder de kap gebruikt worden voor slaapvertrekken, hobbykamer of berging.

Het isoleren van de zoldervloer, in plaats van het schuine dak, is niet zo’n logische gedachte als op het eerste gezicht zou lijken. We hebben dan wel minder isolatiemateriaal nodig, maar een te isoleren zoldervloer zal toch ook weer met een (tweede) vloer moeten worden betimmerd, willen we tenminste van de zolder gebruik blijven maken. In het algemeen gesproken is het isoleren van het dak dus niet alleen goedkoper, maar ook in ruimtelijk opzicht beter.

Rieten dak

Bent u in de gelukkige omstandigheid dat u een huis met een rieten dak bewoont, dan kunt u dit artikel eigenlijk niet lezen. Riet is een uitstekend isolatiemateriaal en bovendien een visueel fraaie dakbedekking. De warmteweerstand (R) van een 20 cm dik rieten dak wordt op 3 gesteld, en dat mag als zeer goed worden aangemerkt. Isoleren is dus overbodig, tenzij de rietsoort van mindere kwaliteit is en toch wind doorlaat.

Pannendak

Dakpannen hebben veelal een materiaaldikte van niet meer dan 1 cm.
Alleen al omdat het materiaal (gebakken klei of uitgeharde cementmortel) een zeer geringe warmteweerstand heeft, en de pannen onderling nooit luchtdicht aansluiten, zal isoleren beslist nodig zijn. Zelfs wanneer het pannendak met dakbeschot is betimmerd, is de warmteweerstand nog te klein.

Dampdicht dak

Een ‘dampdicht’ dak bestaat uit materiaal dat geen vocht of dampen doorlaat, zoals mastiek, zink, lei e.d. De dikte van deze materialen bedraagt slechts enkele millimeters en de isolatiewaarde is navenant. Maar ook treden slechts zelden tochtverschijnselen op, want het materiaal zelf is volkomen gesloten zodat naden en kieren bijna nooit voorkomen.

Dampdichte daken komen zowel in schuine als in horizontale vorm voor. De horizontale vorm noemen we een ‘plat dak’. Platte daken zijn altijd gedekt met een bitumen-materiaal. Om zonnewarmte van het snel zacht wordende materiaal weg te houden, én om het losliggende materiaal tegen opwaaien te beschermen, is er meestal een laag (wit) grind op aangebracht.

Steenachtig dak

Hierbij denken we vooral aan een betonnen dak dat als ‘plat dak’ is uitgevoerd. Omdat beton een goede warmtegeleider is en dus een lage warmteweerstand heeft, is een betonnen dak tijdens de bouw vaak aan de onderzijde voorzien van isolerende platen (bijvoorbeeld houtwolcementplaten) waartegen een gestukadoord plafond is aangebracht. In sommige andere gevallen heeft men óp het beton dak licht isolerende platen gelegd, met daarop een ge-mastiek-te bitumen-laag met grind afgedekt. De warmteweerstand van betonnen daken is niettemin als ‘slecht’ te kwalificeren.

Bevinden de woon- of slaapvertrekken zich direct onder het betonnen dak, dan is het aanbrengen van isolatiemateriaal het overwegen waard. Of een betonnen dak goed is geïsoleerd kunt u tijdens hete zomerdagen constateren: onder een slecht geïsoleerd dak zal het dan te warm zijn.

Systeemplaten-dak

Systeem-dakplaten dateren van na 1945. De eerste systeemplaten bestonden uit lattenroosters die aan beide zijden waren bekleed met spaanplaat.

Het binnenste van de plaat was dus hol. De warmteweerstand was zeer gering. Vanaf dat men zich omstreeks 1974 serieus met warmte-isolatie en energiebesparing ging bezighouden, werden systeemplaten ontwikkeld die een zeer goede warmteweerstand hebben. De bekendste zijn uit twee lagen plaatmateriaal bestaande platen waartussen een isolatielaag van polyurethaan- of polystyreenschuim is aangebracht. De R-waarde van deze platen is goed te noemen (gemiddeld 1,8). Een dak van deze platen behoeft gewoonlijk niet meer geïsoleerd te worden. Alleen wanneer een woonvertrek direct onder het dak is gelegen, valt een extra isolatie van ca. 3 cm dik te overwegen.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

It is main inner container footer text