HULPVERVEN VOOR STEENACHTIGE ONDERGROND

124 Views
Hulpverf voor steenachtige ondergrond
Hulpverf voor steenachtige ondergrond

• Fixeergrond, hechtgrond. Dit product is er om niet te sterk poederende, krijtende en zanderige lagen vast te zetten; tegelijk vermindert het de zuigkracht van de ondergrond. Het is een soort dun-vloeibare vernis, die een grote indringingskracht heeft. Het vastzettende vermogen is echter beperkt; verwijder dus eerst zoveel mogelijk losse deeltjes van de ondergrond. Met fixeergrond kunt u bijvoorbeeld restanten van betonhuid (‘stuivend beton’) vastzetten. Fixeergrond vermindert het vochtopnemende vermogen van de ondergrond. Gebruik een product dat voor buiten geschikt is.

Fixeergrond is meestal ongekleurd; bij een lichtgele kleur is deze meestal afkomstig van het bindmiddel. Soms is een weinig pigment toegevoegd om te kunnen zien wat u al behandeld heeft. Breng fixeergrond liefst met een kwast aan, in één laag. Niet twee lagen aanbrengen, omdat de laag moet indringen en niet aan de oppervlakte een film mag vormen, aangezien dit de hechting van de volgende laag kan verslechteren.

• Dispersiegrond. Dit is een grondverf op waterbasis voor waterige dispersieverf. Bedoeld voor een betere hechting tussen de dispersieverf en ondergrond, en om de zuigkracht van de ondergrond te verminderen. Bijvoorbeeld ook om reparaties te gronden die sterker zuigen dan de omgeving. Ongelijkmatige zuiging van dc ondergrond kan in de verf zichtbaar worden als verschil in glans.

Dispersiegrond is te gebruiken op sommige soorten krijtende, maar nog wel goed hechtende verflagen. Voor dit doel is ook met 10% extra water verdunde waterige dispersieverf te gebruiken. Breng dispersiegrond liefst met een kwast aan. Dispersiegrond en fixeergrond hebben een verschillende functie en kunnen niet in plaats van elkaar worden gebruikt.

• Isoleergrond. Isoleergrond is een strijkbaar middel waarmee u kunt voorkomen dat verontreinigingen uit de ondergrond in de nieuwe verflaag trekken. Isoleergrond is bruikbaar tegen onder meer vochtvlekken, doorslaande roet, roestvlekken, pigmenten en zoutvlekken. De ondergrond waarop u de isoleergrond gebruikt, dient zo droog mogelijk te zijn en ook hecht (vast, dus niet afzandend of afpoederend). Verwijder zoveel mogelijk losse delen, vet en vuil. Als de oorzaak van de verontreiniging blijft bestaan, kan het probleem terugkeren. Schilder royaal over de randen van de vlekken heen, zodat ze niet aan de randen alsnog doorslaan.

Gebruik een product dat geschikt is voor buitenwerk.

• Primer. ‘Primer’ (spreek uit: praimer) is de Engelse naam voor grondverf. Er wordt mee bedoeld een grondverf in de vorm van een hechtmiddel, roestwerend middel of andere speciale verf voor bijvoorbeeld kunststof, geglazuurde tegels en metalen.

• Desinfecteermiddel. Is geen verf, maar een product om schimmels en algen te doden. Bleekwater is het goedkoopste middel. Schimmelgroei is te herkennen aan zwarte, bruine, en andere donkere puntjes en vlekken. Algen hebben een groene of blauwgroene kleur en worden bruin of zwart na het afsterven. Wees voorzichtig met dit middel, voorkom aanraking met de huid.

• Bleekmiddel. Geen verf, maar product om vocht- en schimmelplekken minder donker te maken. Heeft ook een desinfecterende werking. Gewoonlijk wordt hiervoor onverdund chloorbleekmiddel gebruikt. Wees hier érg voorzichtig mee: bescherm huid, ogen, dieren en planten.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

It is main inner container footer text