Isolatie van betonvloer op volle grond

151 Views
Isolatie van betonvloer
Isolatie van betonvloer

Onder een betonvloer op volle grond verstaan we een vloer die niet boven een kruipruimte is gelegen, of waaronder zich in geen enkel opzicht enige ruimte bevindt. Een dergelijke vloer is dan ook vrijwel altijd op een laag zand (= volle grond) gestort. Aangezien beton een uitstekende warmtegeleider is, zal er steeds veel warmte door de vloer naar de onderliggende grond ‘wegvloeien’, behalve wanneer tussen de vloer en de grond tijdens de bouw al een isolatielaag is aangebracht. Dit zal echter zelden het geval zijn. Een betonvloer op volle grond zuigt in de meeste gevallen nogal wat vocht uit de grond op. Wanneer tegen dat vocht geen maatregelen worden genomen, dan zal het in de aanwezige vloerbedekking trekken. Maar ook wanneer we dezelfde vloer willen gaan isoleren en het isolatiemateriaal zonder meer op de betonvloer zouden aanbrengen, zal het vocht in dit isolatiemateriaal trekken, en de isolatiewaarde teniet doen.

Een betonvloer op volle grond kan het beste met een zwevende dekvloer geïsoleerd worden. De uitvoering ervan is vrijwel gelijk aan de vorige zwevende dekvloer, met dit verschil dat er tussen bestaande betonvloer en het isolatiemateriaal een extra plastic folie-laag wordt aangebracht. Deze laag dient om het uit de bodem optrekkende vocht van het isolatiemateriaal weg te houden. Het komt er dus op neer, dat het isolatiemateriaal zowel van boven als van onder met plasticfolie is omgeven. Veel aandacht verdient de flap aan de onderste folie laag: deze flap moet voor minstens 25 cm onder de bovenste folie-laag kunnen worden gestoken. Het verdient aanbeveling om de ontmoetingsnaad van flap en bovenste folie-laag met een brede tape af te plakken. Zie verder de tekening.
Aanbevolen materialen: zie bij zwevende betonvloer. Een afwijking: bij betonvloeren op volle grond kan geextrudeerd polystyreen zonder bezwaar worden toegepast. Er is immers geen brandgevaar. Geextrudeerd polystyreen heeft bovendien een hoge drukvastheid en is weinig gevoelig voor vocht. De polystyreenplaat Fina-X van Isover is geschikt.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

It is main inner container footer text