Isolatieplaten of dekens bij schuin dak isoleren?

100 Views
schuin dak isoleren
schuin dak isoleren

In het algemeen kan gesteld worden dat de plaatvorm gemakkelijker te verwerken is. Isolatieplaten zijn snel op maat te knippen of te snijden en hebben van zichzelf een bepaalde stijfheid die het aanbrengen (u werkt bij schuine daken veelal ‘boven uw hoofd’) er wat gemakkelijker op maakt.

Waar de gordingafstand of de bevestigingslatten-afstand vaak zelden overeenkomt met de afmetingen van de glas- of steenwoldekens, en waar in de praktijk blijkt dat dekens bij de ‘stuiknaden’ moeilijker goed aan te sluiten zijn, is het raadzaam om aan platen de voorkeur te geven. Zijn echter de afstanden tussen de gordingen of spanten van het dak precies 60 of 100 cm, dan kunt u net zo goed dekens gebruiken.

Hoe dan ook moeten zowel platen als dekens steeds een dampremmende laag bezitten. Zowel platen als dekens zijn verkrijgbaar met dampremmende lagen van (gebitumeerd) kraftpapier of zgn. aluminiumkraft.

Dampremmende lagen van platen en dekens moeten (we zeggen het nog maar eens) steeds naar de warme zijde van het huis zijn gericht. Uitzonderingen hierop komen niet voor.

schuin dak isoleren 1
schuin dak isoleren 1

Schuin dak isoleren met de gordingen in zicht – I

Spijker tegen de zijkanten van de gordingen (1) ongeschaafde latten (2) van ca. 4 x 2Vi cm en ter breedte van de glaswolplaat- of deken (4).

Schroef, indien de gordingafstand groter is dan 60 cm, op de halve gordingsafstand een steunlat (2a) parallel aan de gordingen.

Breng tussen het ontstane lattenwerk de ruim aan de maat gesneden of geknipte glaswolplaten (4) aan. Desnoods hier en daar even met een schuin geplaatste spijker vastzetten, zodat de platen niet naar beneden toe kunnen losvallen. Breng onder tegen het lattenwerk, dus over het glaswolmateriaal, het afwerkings-materiaal (6) aan, en timmer dat met al dan niet geprofileerde latjes tussen de gordingen vast (5).

schuin dak isoleren II
schuin dak isoleren II

Schuin dak isoleren met gordingen in zicht – II

Snij het glas- of steenwol ruim aan de maat en plaats het klemmend tussen de gordingen (4) en de eventueel aangebrachte steunlatten (zie bij A onder 2a). Druk de glas- of steenwol tegen het dakbeschot (3) en klem het vast met klemlatten van ca. 4 x 2Vi cm (2). Spijker op deze klemlatten het afwerkingsmateriaal (6) hier en daar vast, en klem het daarna met afwerk-latjes vast door deze afwerklatjes schuingespijkerd aan de gordingen te bevestigen (5).

schuin dak isoleren
schuin dak isoleren

Schuin dak isoleren met de gordingen weggewerkt

Meet de dikte van de glas- of steenwolplaten en spijker latten van ca. 4 x 2’/2 cm zoveel centimeters vanaf de onderkant van de gordingen (1), dat de platen (4) gelijk met deze onderkanten komen te liggen. Snij of knip zó ruim aan de maat dat de platen uit zichzelf klemmend tussen de gordingen blijven hangen. Breng het bekledingsmateriaal (6) aan tegen de onderkant van de gordingen. Een naadje tussen het bekledings-of afwerkingsmateriaal, ter hoogte van de gording, is toegestaan omdat zo’n naadje met een latje wordt afgewerkt (5).

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

It is main inner container footer text