HET ISOLEREN VAN DE BUITENMUUR

149 Views
HET ISOLEREN VAN DE BUITENMUUR
HET ISOLEREN VAN DE BUITENMUUR

Houten buitenwanden

In ons land zijn opmerkelijk weinig permanent bewoonde houten huizen te vinden. Alleen in de Zaanstreek vindt men geheel uit hout opgetrokken huizen van hoge ouderdom, en vaak schitterend om te zien, die al eeuwen staan te bewijzen dat met hout wel degelijk weer-en-wind trotserende woningen kunnen worden gebouwd. In de Scandinavische landen is het houten huis zelfs een zeer algemeen verschijnsel. Om niet geheel duidelijke redenen hebben vele gemeenten in ons land bezwaren tegen het bouwen van houten huizen.

Het enige duidelijke argument is dat van het grotere brandgevaar, maar de huizen in de Zaanstreek en Scandinavië benadrukken dat dit argument nauwelijks reëel kan worden genoemd. Mogelijk stamt de vrees voor brandgevaar uit vroeger tijden, waarin inderdaad soms hele steden, bestaande uit voornamelijk houten huizen, door brand met de grond gelijk werden gemaakt. Die huizen hadden echter rieten daken en geen schoorstenen. Na de 15e eeuw, toen dakpannen en uit steen gemetselde schoorstenen steeds meer werden toegepast, kwamen stedenverwoestende branden nauwelijks meer voor. Juist omdat hout een grote warmteweerstand heeft en bovendien een prachtig bouwmateriaal is, wil ik een lans breken voor het bouwen met hout. Het is te hopen dat de overheid haar bezwaren tegen houtbouw eens op de helling zet en het houten huis als minstens volkomen gelijkwaardig aan de huidige bakstenen- en betonnen huizen zal gaan zien.

De wandconstructie

Houten buitenwanden die bestaan uit planken van 2 cm dik, bevestigd op ca. 10 cm dikke stijlen en regels, en aan de binnenzijde voorzien van een betimmering van eveneens 2 cm dikte, hebben een warmteweerstand die zelfs al wat groter is dan die van een stenen spouwmuur. Maar als die 10 cm diepe ruimte tussen de houten binnen- en buitenwand wordt opgevuld met een isolatiemateriaal, dan is de warmteweerstand van een dergelijke constructie al 1.5 keer zo groot als die van een geïsoleerde stenen spouwmuur. Waarmee wordt bewezen dat een geïsoleerd houten huis in principe warmer is dan een geïsoleerd stenen huis. Woont u in een houten huis, dan is het zeer beslist de moeite waard tussen de binnen- en buitenwand een isolatie aan te brengen. Betreft het een bestaand huis, dan kunt u deze ruimte mogelijk met een in te blazen isolatiemateriaal laten volspuiten. Dat volspuiten dient te geschieden door een door de overheid erkend isolatiebedrijf, dat ook kan onderzoeken of het isoleren technisch verantwoord of mogelijk is.

Het zelf isoleren van een bestaande, dubbelwandige houtconstructie is onmogelijk, tenzij u eerst de buitenwand verwijdert.

Wilt u echter houten nieuwbouw plegen (we hoeven hier niet meteen aan een huis te denken; ook een houten aanbouw, schuur of garage komt in aanmerking), dan is het zelf isoleren heel goed mogelijk. In dat geval is het nodig van tevoren rekening te houden met een aantal eisen die houtbouw m.b.t. het isoleren stelt:

1 Door het aanbrengen van isolatiemateriaal mag de houtconstructie niet kunnen ‘verstikken’. Samenhangend hiermee:

2 Binnenin de skeletconstructie mogen geen condens- of vochtproblemen optreden. De buitenzijde van de buitenwand moet ‘afwaterend’ worden uitgevoerd.

3 De geïsoleerde ruimte tussen binnen- en buitenwand moet met buitenlucht geventileerd kunnen worden.

4 De isolatiedikte moet een zo hoog mogelijke warmteweerstand (R) hebben. Een dikte van minstens 10 cm is aan te bevelen. De voorkeur verdient een isolatie d.m.v. minerale wol in harde plaatvorm.

Hoe een optimaal warmte-isolerende constructie in de praktijk is te realiseren, zetten we hier uiteen:

– om te beginnen moet de voetbalk van het houtskelet op een strook lood (voetlood) worden gelegd. De voetbalk moet door middel van bouten aan de onderliggende fundering, hetzij bestaande uit baksteen, hetzij van beton, worden verankerd. Deze verankering moet op elke strekkende meter plaatsvinden. De onderkant en voorkant van de voetbalk moet worden gemenied. (Nooit rondom meniën).

– De stijlen van het houtskelet rusten met kepen in de voetbalk; de liggers (alle horizontale delen) met kepen in de stijlen.

– In de buitenkant, dus de zgn. ‘koude zijde’, van alle stijlen en liggers moeten om elke 50 cm ventilatie-kepen worden uitgezaagd of gehakt. Deze ventilatie-kepen moeten een afmeting hebben van ca. 3 cm hoog en 2 cm diep. Via deze ventilatie-kepen zal achter de ventilerende folie een doorgaande luchtcirculatie moeten kunnen plaatsvinden. Ook in de bovenkant van de wand, onder de bovenste dwarsligger, moeten met de buitenlucht in verbinding staande kepen worden gemaakt.

– De ventilerende folie moet ter plaatse van de ventilatie-kepen in de voetbalk, de bovenste dwarsligger en de buitenbetimmering worden doorboord of uitgesneden, zodat via deze kepen buitenlucht tot in het inwendige van de constructie kan toetreden.
Tussen de ventilerende folie en de buitenbetimmering moeten zgn. ‘daktengels’ (latten van ca. 4 x 1 cm in doorsnede) aan de stijlen en liggers worden gespijkerd, opdat de folie van de achterzijde van de buitenbetimmering vrij blijft. Deze ‘tengels’ mogen nergens tegen elkaar aansluiten (zie bij 13).

– Het isolatiemateriaal moet op ca. 2 cm afstand van de achterzijde van de ventilerende folie worden gehouden. Tussen folie en isolatiemateriaal bevindt zich dus een luchtspouw van ongeveer 2 cm. Ofwel: het isolatiemateriaal is 2 cm dunner dan de skelet-constructie diep is.

– De aansluitingen tussen isolatiemateriaal en stijlen en liggers moeten met zorg worden uitgevoerd, opdat ter plaatse geen ‘warmte-lekken’ kunnen optreden. Met gegalvaniseerde draadnagels kan het isolatiemateriaal aan stijlen en liggers worden ‘gefixeerd’.

– Het isolatiemateriaal moet onvervormbaar zijn. Aanbevolen worden harde, zelfdragende glas- of steenwolplaten. Om redenen van brandpreventie moet het gebruik van kunststofschuim-platen worden ontraden.

– Aan de binnenzijde van de constructie, onder de binnenbetimmering, moet een gesloten plastic folie als dampremmende laag worden aangebracht. Eventueel voorkomende naden dienen elkaar minstens 15 cm te overlappen.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

It is main inner container footer text