Droom Huis Bouwen

Beste site in Huis Bouwen

img

Kruipruimte – vocht

10 Views
Kruipruimte-vocht
Kruipruimte-vocht

Vocht in de kruipruimte, tussen de begane-grondvloer en de bodem, kan de oorzaak zijn van veel vochtproblemen in huis. Bij een houten vloer op balken is er bovendien rottingsgevaar. Een te vochtige kruipruimtebodem hoeft op zichzelf echter geen vervelende gevolgen te hebben, als er voldoende maatregelen zijn genomen om te voorkomen dat dat vocht uw leefruimte binnendringt.

Mogelijke oorzaak

De oorzaken van een te vochtige kruipruimte kunnen zijn:

• een te hoge grondwaterstand of een te diep liggende kruipruimte;

• binnendringend regenwater, doordat dit met snel genoeg in de bodem kan dringen;

• onvoldoende ventilatie;

• lekkages van afvoeren;

• ongeïsoleerde leidingen, waardoor gecondenseerd water de bodem bevochtigt;

• condens van vocht op koude bouwmuren;

• defecte of verkeerd uitgevoerde hemelwaterafvoeren en rioleringsbuizen;

• geen of onvoldoende werkende “bodemafsluiter”.

• ontbrekend, beschadigd of verkeerd aangebracht voetlood, dat gewoonlijk het binnen- en buiten-spouwblad van spouwmuren verbindt, zodat water dat bij regenval altijd door de buitenmuur dringt, naar buiten wegloopt.

Dit voetlood zit er niet altijd als dat wel nodig zou zijn. Het alsnog daarvan laten aanbrengen is een lastig en kostbaar karwei. Zekerheid over het voetlood kan alleen een duur bouwkundig (“endoscopisch”, waarbij door een gaatje in de muur de spouw kan worden bekeken) onderzoek bieden. Wellicht zijn er kosten te verhalen.

Kijk eens in de kruipruimte: staat er water in, is de bodem vochtig, hangen er condensdruppels aan de vloer? Als de bodem slechts licht vochtig is of zelfs droog lijkt, kan er toch nog heel wat vocht uit verdampen. Leg er eens een dag een stuk plastic folie op en keer dat daarna om; als het plastic vochtig is, verdampt er vrij veel vocht.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *