NIEUWBOUW-SPOUWMUREN EN ISOLATIE

1315 Views
SPOUWMUREN EN ISOLATIE
SPOUWMUREN EN ISOLATIE

Nog steeds worden nieuw te bouwen woningen uitgevoerd met spouwmuren waarvan de spouwbreedte 5 а 6cm bedraagt. Zowel het binnenblad als het buitenblad van deze spouwmuren is meestal 10 cm dik. Een gangbare spouwmuur is derhalve 10 + 6 + 10 cm = 26 cm dik. Nu doet de dikte van de beide spouwmuurbladen er niet zoveel toe. Veel belangrijker is de breedte van de spouw zelf, en de dikte van het daarin geplaatste isolatiemateriaal. In een spouw van 6 cm kan hoogstens een isolatiemateriaal van 6 cm dikte worden geplaatst, en eigenlijk is dat voor een optimale warmteweerstand te gering.

Als u toch nieuwbouw gaat plegen, is het verstandig de spouw op 10 а 12 centimeter breed te (laten) metselen en daarin een isolatie van glas- of steenwolplaten met een dikte van 8 а 10 cm te (laten) plaatsen. Daarmee hebt u dan een werkelijk uitstekende warmteweerstand gerealiseerd. Vanwaar die 2 cm verschil tussen spouwbreedte en dikte van de glas- of steenwolplaten?

Gedeeltelijk gevulde nieuwbouw-spouwmuur

Hoewel in veel voorlichtingsbrochures en vakliteratuur het volledig vullen van de spouw positief wordt besproken, ben ik geneigd daar geheel anders over te denken. Een volledig gevulde spouw (dus een spouw waarin het isolatiemateriaal in direct contact staat met zowel het binnen- als buitenblad) verhoogt de kans op vochtdoorslag van buiten- naar binnenblad. Vooral wanneer een spouwmuur op de regenkant is gesitueerd, neemt de kans toe dat het regenwater door het buitenblad dringt, en via spouwankers, valspecie e.d. het daarachter gelegen isolatiemateriaal bereikt, en naar het binnenblad kan kruipen. Bij dagenlange, constante regen is een dergelijk proces niet ondenkbaar, hoe vaak bouw- en ‘deskundigen’ ook beweren dat dit zelden voorkomt. Want, zeggen zij steevast, als je het buitenblad maar van een goede, waterkerende steen metselt, zoals bijvoorbeeld een klinker of een hardgrauwe steen, dan is de kans op het in de spouw doordringen van regenwater vrijwel uitgesloten. Dat klinkt acceptabel, maar er wordt vergeten dat de kwaliteit van een buitenmuur niet alleen wordt bepaald door de steensoort. Metselmortel, voegmortel, en niet in de laatste plaats het vakmanschap van de metselaar spelen een minstens zo grote rol. Bovendien, wanneer je spreekt over ‘kans’, dan sluit je ‘zekerheid’ uit. En waarom zou je je van de elementen water en wind, en van de kwaliteit van de bouwmaterialen afhankelijk maken? Dus zeg ik: maak de spouw 2 centimeter breder dan het isolatiemateriaal dik is, en gebruik die 2 centimeter als luchtspouw tussen het isolatiemateriaal en de binnenzijde van het buitenblad. Ventileer die luchtspouw beneden en boven op elke strekkende meter met een open stootvoeg, en je hebt zekerheid.

Metselen en isoleren

Het aanbrengen van de isolatie in een nieuw te bouwen spouwmuur kan het best als volgt gebeuren:

  1. Metsel eerst het binnenblad met op elke 60 cm hoogte een rij spouwankers. Probeer de spouwankers zó in de voegen van het metselwerk te rangschikken, dat ze later steeds uitkomen op de aan-sluitingsnaden van de platen isolatiemateriaal. Zorg ervoor, dat ook in het midden van deze platen een spouwanker komt.
  2. Plaats de spouwplaten goed aaneengesloten tussen de rijen spouwankers.
  3. Schuif de klemrozetten over de spouwankers en druk ze stevig tegen de spouwplaten aan. Druk niet zó sterk dat de spouwplaten teveel worden ingedrukt en hun volume verliezen.
  4. Metsel pas dan het buitenblad en dek tijdens de werkzaamheden de spouw met een lat af, zodat er geen metselmortel in de spouw kan vallen. In de spouw gevallen mortel kan ergens een brug gaan vormen tussen binnen- en buitenblad, waardoor de isolatie kan worden verstoord.
  5. Metsel de eerste laag stenen van het buitenblad die boven het maaiveld uitkomt, zodanig, dat op elke strekkende meter een stootvoeg open blijft.
  6. Verwijder tijdens het metselen regelmatig de ‘baarden’, d.w.z. de uitpuilende mortel aan de achterkant van het buitenblad.
  7. Houdt boven kozijnen e.d. eveneens (een) stootvoeg(en) open, zodat daar het eventueel aan de binnenzijde van het buitenblad doorgedrongen water kan worden afgevoerd. Denk aan een loodslabbe of bitumenvilt.
  8. Bescherm de spouwplaten bij werkonderbreking met stukken plastic, opdat bij regen het isolatiemateriaal niet nat zal worden. De verpakkings-folie van het isolatiemateriaal kan hiervoor worden gebruikt.
  9. Wanneer de spouwplaten zijn voorzien van een dampremmende laag, plaats de platen dan met de dampremmende laag naar de binnenkant van het bouwwerk.

Gedeeltelijke spouwvulling met polystyreenplaten

In het algemeen moet de toepassing van ander dan glas- of steenwolmateriaal als spouwisolatie worden ontraden. Een van de weinige uitzonderingen wordt gevormd door de Styrofoam SM-TG-platen van Dow Chemical. Deze uit geëxtrudeerd polystyreen-hardschuim bestaande platen zijn geheel ongevoelig voor vocht en hebben een veer- en groef aansluiting, waardoor een zeer goede dichting tussen de platen onderling kan worden verkregen. Niettemin wordt aanbevolen ze als gedeeltelijke spouwvulling te verwerken d.w.z. met tussen het buitenblad en de platen een ca. 2 cm brede luchtspouw. De aansluitingsnaden dienen goed te zijn aaneengesloten. Styrofoam-platen meten 250 x 60 cm en zijn verkrijgbaar in de dikten 3, 4, 5, 6 en 8 cm.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

It is main inner container footer text