Ondergronden | Deel 3

304 Views
steenachtigeondergronden
steenachtigeondergronden

STEENACHTIGE ONDERGRONDEN

• Cement. Verse cement is sterk alkalisch (basisch), waardoor het sommige soorten verf kan aantasten en vernietigen. Verf met als bindmiddel olie of olievetzuren (zoals alkydverf) gaat op een alkalische ondergrond ‘verzepen’ en wordt dan kleverig, gaat verkleuren en wordt oplosbaar in water. Verder kunnen pigmenten door een alkalische ondergrond worden aangetast; wit en lichte kleuren lopen het minste gevaar. Ondergronden die cement bevatten, zijn onder meer beton, metsel- en voegspecie, betonblokken en -stenen, houtwolcementplaat, spaanplaat op cementbasis, pleister van cementspecie en asbestcement- en silicaatplaat (de moderne vervanger van asbestcement-plaat).

Verven die geen verzeepbaar bindmiddel bevatten zijn op een alkalische ondergrond te gebruiken: betonverf, waterige dispersieverf op basis van acrylaat, chloorrubberverf en tweecomponenten-epoxyverf. Voordat u onbewerkt beton schildert met waterige dispersieverf wast u het toch eerst goed met water, om zoveel mogelijk alkalizouten te verwijderen; goed laten drogen.

Aan weer en wind blootgestelde oppervlakken worden langzaam minder alkalisch. De alkaliteit vermindert het eerst aan het oppervlak (onder meer door ’carbona(ta)tie’: opneming van koolzuurgas uit de lucht). Soms is het gevaar voor oliehoudende verven al na een jaar of twee geweken. Er zijn middelen op basis van fluaat voor het binden van de oplosbare calciumverbindingen die de alkalische reactie veroorzaken. Het vochtopnemend vermogen van de ondergrond vermindert dan wel. Beton mag pas na enkele jaren worden gefluateerd. Fluaat is bijtend en zwak giftig. Bescherm de ogen met een stofbril, de handen met neopreen handschoenen, plak ruiten en betegelde oppervlakken goed met plasticfolie af, omdat deze door fluaat onherstelbaar worden aangetast (etsende werking).

Doorgaans wordt gefluateerd met een oplossing van 7 а 8%. Er ontstaat enige bruising op het oppervlak. Na een droogtijd van drie tot vier dagen borstelt u het oppervlak zorgvuldig droog af met een harde borstel (geen staaldraadborstel). Flink met water afspoelen (hogedrukspuit) is een alternatief; dan moet het werk weer enkele dagen drogen. Tenslotte test u of de behandeling afdoende was: breng op een plekje een wat sterkere fluaatoplossing aan, bijvoorbeeld van 15%.

Nu mag het niet bruisen.

• Metselsteen. Baksteen is prima met muurverf te schilderen. De voegen bevatten echter cement, dat alkalisch reageert als het vers is. Ook nieuwe kalkzandsteen kan alkalisch reageren. Behandelen als cement bevattende ondergronden.

Een gemetselde muur behoeft doorgaans geen bescherming met verf. Uit esthetische overwegingen wordt deze soms toch geschilderd, vooral als reparaties voor een slordig uiterlijk hebben gezorgd.

Bij iets uitspringende of inspringende voegen blijft er meer vuil op liggen en blijft regenwater eraan hangen; beide zijn niet gunstig voor de levensduur van het schilderwerk. Platvol gevoegd is het metselwerk vlakker.

Ook dient metselwerk schoon te zijn voor het schilderen. Uiteraard verwijdert u vette verontreinigingen, en ook ‘uitslag’. Uitslag is een wittige en meestal vlekkerige laag, waarvoor verschillende oorzaken kunnen bestaan. De zouten in de uitslag kunnen verf aantasten en afstoten. U verwijdert deze liefst door droog afborstelen met een harde borstel (geen staaldraadborstel; bescherm uw ademwegen tegen het stof)- Door de muur nat te maken, kunnen er opnieuw zouten ’uitbloeden’. Als de oorzaak van de uitslag optrekkend vocht is, dient eerst het onderliggende probleem te worden verholpen. Muren die na het metselen zijn schoongemaakt met een zuur kunnen andere problemen geven voor het schilderwerk.

Breng de eerste verflaag met een kwast aan, en ’dep’ na het opbrengen met de punten van de haren, om poriën goed te vullen. De tweede laag kunt u strijken of rollen.

Een aspect dat u bij metselwerk niet uit het oog mag verliezen, is dat verf er alleen met drastische en kostbare methoden (zoals gritstralen) nog geheel af te krijgen is. En het is hoogst onzeker dat het uiterlijk van metselwerk weer als vanouds wordt.

• Pleisterwerk op cementbasis. Dit pleisterwerk is in de Nederlandse nieuwbouw voor de buitenzijde van het huis niet gebruikelijk. Het dient als beschermlaag voor oud metselwerk, bij sommige bouwblokken en soms voor het rustieke effect. Geef het voldoende tijd uit te harden en te drogen. Het vereist voor schilderwerk dezelfde aanpak als beton.

• Natuursteen. Er zijn veel soorten natuursteen. De hardere soorten behoeven geen bescherming. De zachtere en kalkhoudende soorten kunnen vrij snel eroderen. Door het schilderen wordt natuurlijk wel het vaak fraaie uiterlijk aan het oog onttrokken. Een transparante bescherming verdient dan de voorkeur. Hiervoor worden stoffen toegepast die in de steen dringen, dan wel het oppervlak waterafstotend maken, zoals siliconenachtige preparaten. Omdat natuursteen door de toepassing van de verkeerde middelen kan worden beschadigd, is het aan te raden hiervoor een gespecialiseerd bedrijf in te schakelen.

• Steenachtige oppervlakken die zijn behandeld met silicaat- en mineraal-verf. Deze verfsoort wordt tegenwoordig niet veel meer gebruikt. Het gaat 0m waterglasachtige producten. Ze geven een glasharde laag, waarop een andere muurverf slecht hecht.

• Geglazuurd oppervlak, email en glas. Glazuur en email zijn geen verf, maar door verhitting verglaasde afwerklagen. Deze ondergronden zijn hard en dicht, waardoor de hechting zonder speciale maatregelen te wensen kan overlaten. Oppervlaktevergroting door schuren gaat vaak niet goed. Sommige fabrikanten maken een speciale grondverf/primer om een goede hechting te verkrijgen. Tweecomponenten-epoxyverf hecht doorgaans goed, maar lak wel af met een twee-componenten-polyurethaanverf.

METALEN

Metaal is onder te verdelen in staal (ijzer) en de overige metalen (nonferrometalen). Voor metalen zijn speciale verven ontwikkeld. Niet roestvast staal moet tegen corrosie (roesten) worden beschermd met een speciale verf. Op andere metalen is doorgaans een speciale hechting bevorderende grondverf nodig.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

It is main inner container footer text