Ontwerpen van de badkamer

71 Views
badkamer ontwerpen
ontwerpen van de badkamer

Er zijn verscheidene mogelijkheden voor het ontwerpen van de nieuwe badkamer. Voor alles moet u nauwkeurig de maten van de ruimte opnemen. Niet alleen breedte, lengte en hoogte, maar ook inspringingen (versmallingen) en uitbouwen (verbredingen), plaatsen waar de waterleiding, afvoer, elektriciteit, verwarmingsleidingen en luchtkanaal uit muur, vloer of plafond komen. Bij een schuin verlopende ruimte (zowel vloer als plafond) probeert u zo goed mogelijk de hoek aan te geven. Als u erover denkt om (delen van) een andere ruimte bij de badkamer te trekken, neemt u die maten mee in uw tekening. Geef de afmetingen van ramen en deuren en hun draairichting weer, en de hoogte van bijvoorbeeld een vensterbank ten opzichte van de vloer. Noteer voor de zekerheid alvast het merk en type van het warmwatertoestel dat u nu heeft, plus de leeftijd ervan.

1. Bij de eenvoudigste ontwerpmethode die u zelf kunt gebruiken, zet u de horizontale maten uit op een zo groot mogelijk vel millimeterpapier. Het is het makkelijkst dit te doen op een schaal die eenvoudig te delen is, bijvoorbeeld 1 op 20. Dan maakt u van het gewenste sanitair (bad, wastafel, closetpot) op stevig papier of dun karton ook een tekening op dezelfde schaal en knipt die langs de randen uit. Met die modellen kunt u over het millimeterpapier schuiven. Die ruimte kunt u ook aan de kartonnen modellen laten zitten en van een lichte tint voorzien. ‘Activiteitsruimten’ kunnen elkaar overlappen.

Waar verschillende onderdelen boven elkaar komen, zoals een kastje onder of boven een wastafel, legt u de schaalmodellen op elkaar.

Het kan handig zijn van de basistekening een aantal fotokopieen te maken. Als u een goede indeling gevonden denkt te hebben, trekt u de contouren van uw kartonnen modellen over op de fotokopie. Op die manier kunt u een aantal ontwerpen naast elkaar leggen.

Als u plannen heeft aangrenzende ruimten bij de badkamer te trekken, neemt u uiteraard ook die mee op uw basistekening. Denk aan de dikte van muren en de plaats(en) waar deuren zijn of komen. Maar ook als u (nog) geen plannen heeft aangrenzende ruimten bij de badkamer te trekken, kan het nuttig zijn – bijvoorbeeld met stippellijnen in de basistekening – eens die optie mee te nemen. In principe kunnen alle leidingen en buizen worden verplaatst. Het zal echter niet altijd zonder hak- en breekwerk kunnen, al kunt u op een verdiepings vloer bijvoorbeeld de dikke afvoerbuis voor het toilet nauwelijks verplaatsen. Een mogelijkheid daarvoor is de vloer zo’n 15 cm op te hogen en daaronder alle leidingen weg te werken, maar dat geeft wel een reuze opstap naar de badkamer, nog afgezien van het feit dat de ruimte flink lager wordt. Met behulp van een voorzetwandsysteem kunt u in bijna alle gevallen zowel het hak- en breekwerk beperken als de opstap voorkomen. Het kost echter wel wat van het nuttige oppervlak, al kan dit creatief worden beperkt door bijvoorbeeld op de voorzetwand een console te maken.

Bij gebruik van grotere tegels kan het mooier zijn bij het plaatsen van sanitair op vloer en wand rekening te houden met de plaats van de tegelranden.

Denk in dit stadium ook al aan de openingsrichting van (kast)deuren; vaak is die aan te passen. In plaats van scharnierende deuren kunt u bijvoorbeeld ook schuif- en harmonicadeuren in overweging nemen.

Als u wat verder bent met het basisontwerp, kunt u voor het vooraanzicht tekeningen van elke muur maken.

Wilt u liefst een badkamer met toilet op een plaats beneden het niveau van het hoofdriool? Geen probleem, want tegenwoordig zijn er speciale automatische pompen die het afvalwater tot vele meters hoog en ver naar het riool kunnen pompen.

2. Een hele verbetering geeft het ontwerpen met een computerprogramma in 3D (driedimensionaal). Er zijn relatief goedkope programma’s voor doe-het-zel-vers. U kunt ermee tekenen en de getekende voorwerpen in de ruimte (verplaatsen. Voorwaarde is natuurlijk wel dat u een beetje kunt tekenen. Via de printer kunt u het ontwerp op papier krijgen. Het kan een hele toer zijn aan zo’n programma te komen.

3. U kunt een ontwerp laten maken door een vakman. Ook daarvoor moet u zoveel mogelijk voorwerk verrichten: uw huidige ergernissen en wensen op een rij zetten. Meet ook de ruimte nauwkeurig op, zoals bij 1. Orienteer u vooraf zo breed mogelijk in de winkels waar de verlangde produkten te zien zijn. Kies zo mogelijk voor een ontwerper die niet is verbonden met een leverancier, maar die de markt wel goed kent.

Sommige ontwerpers werken nog met ‘potlood en papier’ voor het maken van schetsen, maar er zijn er in toenemende mate die met professionele ontwerpprogramma’s op de computer werken. Er bestaan diverse computerprogramma’s die speciaal zijn toegesneden op badkamerontwerpen. In sommige zitten alleen standaardafbeeldingen, andere kunnen de modellen bevatten van enkele tientallen grote leveranciers op het gebied van sanitair en accessoires. Ook sommige gespecialiseerde winkeliers ontwerpen badkamers met behulp van zo’n programma. Dan kunnen ontwerpkosten in rekening worden ge bracht, die in mindering kunnen worden gebracht op uw aankopen bij de betrokken winkelier, ook als u zelf installeert.

Hoe goed een tekening ook is, het vergt het nodige voorstellingsvermogen om hem naar de realiteit te vertalen. Probeer voorbeelden te krijgen van tekeningen en de latere uitvoering ervan, zodat u ze met elkaar kunt vergelijken, om wat ervaring op te doen in het lezen van tekeningen.

Voor wat grotere en ingewikkelder projecten is het nuttig en soms ook nodig een geregistreerde interieurarchitect in te schakelen, die uw eisen en wensen kan vertalen in een ontwerp en voor u kan uitwerken hoe een en ander kan worden uitgevoerd. Ook kan hij bijvoorbeeld sterkteberekeningen voor u maken, zoals: kan de houten vloer op die plek het (bubbel)bad dragen en zo nee, welke versterking is nodig? Als de gemeente uw nieuwe project moet goedkeuren, bijvoorbeeld als u muren gaat doorbreken of er moet tevens een dakkapel worden geplaatst, zijn bouwkundige tekeningen nodig. Houd echter de kosten van zo’n professioneel advies in de hand.

Informeer eerst bij de betrokken gemeentelijke instantie of toestemming nodig is. Zo ja, dan kan dit meer werk voor de interieurarchitect inhouden.

Zet voordat u contact met een bouwkundige opneemt al uw eisen en wensen op papier. Neem zoveel mogelijk maten op en maak alvast min of meer gede tailleerde schetsen met maataanduidingen van de bestaande en van de gewenste situatie. Maak fotokopieen van wat u verstuurt of afgeeft.

Een architect aan het werk zetten kost altijd geld, ook als u verder met zijn ideeen en ontwerpen niets doet. Volgens de ‘Standaardvoorwaarden rechtsverhouding opdrachtgever-interieurarchitect SR BNI 1995’, die worden gehanteerd door leden van de Beroepsvereniging van Nederlandse Interieurarchitecten (BNI), kan de interieurarchitect zijn honorarium op drie manieren berekenen: als percentage van de bouwkosten, op grond van de bestede tijd, of een vast afgesproken bedrag. Voor projecten met een bouwsom onder een ton wordt meestal op uurbasis gewerkt. Voor deelopdrachten rekenen architecten soms een percentage van de prijs die een volledige opdracht zou omvatten. In de SR BNI staat onder andere een standaardomschrijving van de te verrichten werkzaamheden en dan geldt voor een voorlopig ontwerp 10%, definitief ontwerp 20%, bouwvoorbereiding (bestek, bouwvoorbereidingstekeningen en begroting) 40%.

In het geval dat u zelf gaat verbouwen, lijkt het verstandig eerst te bespreken wat u verwacht. De interieurarchitect kan de plattegronden en dergelijke tekenen. In een bestektekening met bestek staat hoe en met welke materialen het werk dient te worden uitgevoerd; dit is de fase van de bouwvoorbereiding, die 40% (zie hiervoor) kost. Leg dan op papier vast welke werkzaamheden worden verricht en tegen welke kosten (een vast totaalbedrag).

De interieurarchitecten vindt u in de Gouden Gids onder ‘Architecten en ar-chitectenburo’s’ en ook wel onder ‘Binnenhuisarchitectuur’; de sanitairleve-ranciers vindt u onder ‘Sanitaire artikelen’. Voor de keuze van een interieurarchitect en verdere informatie kunt u ook terecht bij de BNI in Amsterdam.

Als u met verschillende deskundigen tegelijk in zee gaat, is het even uitkijken geblazen. Het hele werk laten ontwerpen, plannen en uitvoeren door een deskundige vergemakkelijkt de communicatie en het overzicht. Zorg in elk geval dat de verantwoordelijkheid voor de uitvoering in een hand blijft, zodat u niet tussen twee ruziende partijen in komt te zitten.

Er zijn enkele punten waar u op kunt letten bij het uitkiezen van een aannemer, speciaalzaak of (interieur)architect. Hoe is uw indruk van de werkruimte of showroom? Is de vakman bereid naar u te luisteren en denkt hij mee bij het vertalen van uw wellicht vage wensen naar een praktische oplossing binnen het door u gestelde budget? Of probeert hij u zijn ideeen op te dringen?

Win referenties in: probeer contact te leggen met anderen die van zijn diensten gebruik hebben gemaakt en vraag hoe een en ander is verlopen. Als dat niet lukt, kunt u de potentiele kandidaat vragen u adressen te geven van mensen voor wie hij heeft gewerkt. Daar kunt u dan vragen naar zijn betrouwbaarheid: is hij zijn toezeggingen nagekomen, is alles naar wens verlopen, waren de vaklui netjes en vriendelijk, verliep de communicatie zonder haperen? Erg belangrijk is ook dat het tussen u en de betrokken(en) klikt.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

It is main inner container footer text