Steenachtige vloeren isoleren

36 Views
Steenachtige vloeren isoleren
Steenachtige vloeren isoleren

Onder steenachtige vloeren wordt hier verstaan: betonvloeren, gewapend baksteenvloeren, en de uit betonelementen samengestelde systeemvloeren.

Vlakke onderkanten

Wanneer een steenachtige vloer aan de onderkant redelijk vlak is (bij een betonvloer en een systeem-vloer met vlakke onderkant is dat gewoonlijk het geval), dan geeft het isoleren weinig problemen, als men tenminste bij de onderkant van een dergelijke vloer kan komen. Men kan glaswolplaten, steenwolplaten of kunststofschuimplaten (polystyreenplaten) van voldoende hardheid tegen de onderzijde van de vloer plakken. Ik wil er u nadrukkelijk op wijzen dat alleen de harde platen geschikt zijn om te worden verlijmd; de lossere structuur van zachte platen of dekens is er de oorzaak van dat de lijm slechts aan de bovenste vezels hecht en dat de plaat of deken naar beneden valt.

Verder is een waarschuwing m.b.t. het toepassen van polystyreen wel op zijn plaats: men kan deze platen beter niet toepassen wanneer er een mogelijk brandgevaar aanwezig is. Ook wanneer een loodgieter onder de vloer werkzaamheden zou moeten verrichten waar een soldeerbrander aan te pas moet komen, is polystyreen niet ongevaarlijk i.v.m. vrijkomende gassen.

Lijmen Voor het lijmen van glas- en steelwolplaten wordt een lijm op gipsbasis aangeraden (heel geschikt is de lijm waarmee de zgn. Durox gasbetonblokken worden verlijmd). Voor polystyreen gebruikt men bij voorkeur emulsielijm 530 van Saba. Veel andere lijmsoorten tasten polystyreen aan. De lijm dient eenzijdig met een lijmkam om elke 30 cm met banen, of volledig met een lijmkam op het materiaal te worden aangebracht. Zorgvuldige verlijming vooral bij de naden is een voorwaarde om tot goede resultaten te kunnen komen. Beter blijft echter het toepassen van ‘stick-clips’.

Gewelfde onderkanten

Wanneer de onderzijde van een steenachtige vloer niet vlak is, is het vrijwel onmogelijk daartegen isolatieplaten op deugdelijke wijze vast te lijmen. Er moet dus een andere bevestigingswijze worden toegepast. Die vindt u in de zogenaamde ‘stick-clips’: metalen bevestigingsmiddelen die om de 30 cm tegen de onderkant van de wel vlakke delen van de vloer worden gelijmd. Het lijmen kan geschieden met Sabe montagelijm of Saba Isolatie Anker Kit. Er zijn ook clips die een zelfklevend voetplaatje hebben. Wanneer isolatiemateriaal met de clips is opgehangen, verdient het aanbeveling om van clip naar clip zigzagsgewijs onder de platen ijzerdraad te spannen. Daarmee blijven de platen goed op hun plaats.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

It is main inner container footer text