Ventilatie bij het isoleren van het dak

20 Views
Ventilatie bij het isoleren van het dak
Ventilatie bij het isoleren van het dak

Als geen ander constructiedeel van een huis is een dak onderhevig aan de weersinvloeden. De meestal donkere kleur van de dakbedekking neemt veel zonnewarmte op, terwijl het materiaal onbarmhartig aan regen, sneeuw en hagel wordt blootgesteld. De dakbedekking moet grote temperatuurverschillen kunnen weerstaan, maar geeft veel warmte en koude door aan de onderliggende kapconstructie. Bij een dak moeten we dus steeds beducht zijn voor condensatieverschijnselen. Vooral de dakbedekking van een plat dak verhindert door haar gesloten structuur dat vocht vanonder het dakbeschot (bij platte daken spreken we in dat geval van ‘dakvloer’) naar buiten toe kan ontsnappen.

Pannendaken hebben wat dat betreft de gunstige eigenschap dat ze het vocht door de kieren tussen de pannen kunnen laten ontsnappen, ofschoon er na 1960 bij veel huizen op het dakbeschot of de geprefabriceerde systeem-dakplaten (dus ónder de dakpannen) een dampdichte laag is aangebracht. Vaak is dat gebitumineerd papier of kunststoffolie, dat de functie heeft onder de pannen gestoven sneeuw van het dakbeschot of de systeemplaten weg te houden, opdat geen lekkage kan ontstaan.

Het isoleren van een dak dient om al deze redenen pas na onderzoek van de dakconstructie te gebeuren. Het gevaar dat men een te isoleren dakconstructie tijdens het isoleren ‘opsluit’ met vocht is zeker niet denkbeeldig. De gevolgen kunnen desastreus zijn: houten spanten, gordingen en dakbeschot zullen door het gebrek aan verse-lucht-bewegingen gaan schimmelen en verstikken.

Een belangrijke stelregel bij het isoleren van alle houten daken is:

Van binnenuit gerekend moet een dakisolatie kunnen ‘ademen’ met buitenlucht. Een dampdicht materiaal tussen isolatiemateriaal en de buitenlucht is uit den boze. Is er tussen isolatiemateriaal en buitenlucht toch een dampdicht materiaal aanwezig, dan moet zich tussen dat dampdichte materiaal en het isolatiemateriaal een geventileerde luchtlaag van ca. 5 cm bevinden. Deze luchtlaag moet in verbinding staan met de buitenlucht.

De noodzakelijke ventilatie van platte daken kan tot stand worden gebracht door:
– roostertjes in het boeiboord (de dakrand),
– gaatjes te boren in de onderkant van het dak-overstek,
– naden tussen de muren en dakrand bewust te gebruiken,
– stukjes PVC-electrabuis tussen buitenlucht en te ventileren luchtlaag te plaatsen.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

It is main inner container footer text