Vochtige kruipruimte

81 Views
Vochtige kruipruimte
Vochtige kruipruimte

Lekken dichten

Via kieren en andere open verbindingen tussen woon- en kruipruimte komt lucht uit de kruipruimte uw huis in. De lekken bevinden zich bij houten vloeren vooral rondom; bij betonnen vloeren een enkele keer ook bij de aansluiting aan een wand. Verder kunnen er lekken zitten waar leidingen (CV, water, gas, elektra, riolering) door de vloer gaan, ‘in de meterkast, gootsteenkastje en/of toilet.

Door trek, zoals bij een schoorsteen, wordt lucht uit de kruipruimte de woning in gevoerd. Het vocht-transport uit de kruipruimte kan sterker worden, naarmate u sterker ventileert of harder stookt en zelfs naarmate u de kruipruimte sterker ventileert.

Bij betonnen vloeren de opgespoorde lekken dichtmaken met bijvoorbeeld een elastische kit of goede polyurethaanschuim.

Voor het verhelpen van lekken bij houten vloeren geven we hier vervolgens twee methoden: aan de bovenkant en aan de onderkant.

Houten vloer, bovenkant

Haal de plinten los, maak de aansluiting vloer/wand zo goed mogelijk dicht en vlak met reparatiegips. Leg dan op de vloer een dampscherm van stevig polyethyleenfolie (0,2 mm dik) en laat dat tegen de wanden opstaan. Hiertegen komen de plinten. Let er bij vaste kasten op, dat ook via de bodem eronder lucht uit de kruipruimte kan stromen.

Neem bij eventuele aansluitingen in de folie enkele centimeters overlap en plak de naden af. Leg hierop de (nieuwe) vloerbedekking en let erop dat er geen gaatjes in het dampscherm komen. Maar pas op, het vloerhout moet aan de onderkant (dus de kruipruimtekant) vrij kunnen ademen, om rotting te voorkomen. Combineer deze maatregel met een dampscherm op de bodem van de kruipruimte; zie ook verderop onder Vocht aanpakken, Zonder drainage.

Echter, zelfs met een goede ventilatie aan de onderkant van de vloer kunnen bij deze methode soms problemen optreden, met name in de hoeken, langs de wanden en onder meubels. Ga daarom liefst in het voorjaar na of er aan de onderkant van de folie condens zit. Zo ja, dan is op den duur houtrot te verwachten.

Houten vloer, onderkant

De tweede methode, waarbij u aan de onderkant werkt, leidt in principe minder vaak tot problemen. Werken vanaf de bovenkant is soms trouwens ook met mogelijk.

Het is met deze methode echter veel lastiger een goede afsluiting van de kieren te krijgen. De kieren vanaf de onderkant dichtmaken vereist namelijk heel zorgvuldig werken, vooral bij de bouwmuren.

Het dichtmaken gebeurt door de vloer aan de onderkant met een isolatiemateriaal te isoleren dat een geheel afsluitende laag vormt, zoals met geëxtrudeerde polystyreenplaten; de naden en kieren met geslotencellig polyurethaanschuim dichtmaken. Zet het isolatiemateriaal bij voorkeur zonder luchtspouw erboven tegen de vloer.

Pas op voor houtrot

 

Houten vloeren mogen nooit worden opgesloten tussen twee damprem-mende lagen, omdat het hout dan kan verstikken of, erger nog, zelfs kan gaan rotten.

Als de vloer aan de bovenkant dampdicht is, met bijvoorbeeld polyethyleenfolie, vinyl, lakverf of gelakt parket met een dampscherm eronder, mag de vloer dus aan de onderkant beslist geen damprem-
mende laag hebben. Er is in dat geval alleen nog te isoleren met materiaal dat met dampremmend is of zonder dampremmende laag! Ga in het voorjaar na of er onder de vloerbedekking condens zit. Is dat het geval, dan isolatiemateriaal of dampremmende vloerbedekking weghalen, anders is er het gevaar van houtrot.

Omgekeerd geldt ook dat wanneer de vloer aan de onderkant is geïsoleerd met een materiaal dat is voorzien van een dampremmende laag, u de hierboven genoemde vloerbedekkingen met mag leggen.

Isolatie van de begane-grondvloer is een rendabele maatregel: u bespaart hiermee zoveel op de stookkosten, dat u de investering er snel uit heeft. Daarnaast verlaagt het de temperatuur van de kruipruimtelucht, waardoor deze minder vocht kan bevatten. Om dezelfde redenen moeten in de kruipruimte aanwezige CV-leidingen worden geïsoleerd (ook een zeer rendabele maatregel).

 

 

Nog vier vochtwegen

 

Waterdamp kan tevens langzaam door de vloer heentrekken (dit heet “diffusie”) en uw woonruimte bereiken, maar deze hoeveelheid is erg klem.

Als aan de onderkant van een betonnen vloer condensdruppels hangen, is het oppervlak en in zeldzame gevallen de hele vloer verzadigd met water. Toch zal het transport van dit water naar de woning (“capillair” watertransport) bij een goede betonsoort maar betrekkelijk weinig aan het vochtgehalte van de woonlucht bijdragen. “Broodjesvloeren’1 lijken van dit verschijnsel meer last te kunnen hebben dan massief betonnen vloeren, maar op het geheel van vochttoetreding tot de woning gezien is het met zoveel.

De kruipruimte mag met in open verbinding staan met de spouw van een spouwmuur, zoals vroeger wel werd gebouwd. Dit kan vochtproblemen tot in de dakconstructie geven. Raadpleeg een bouwkundige voor een oplossing.

Tenslotte mag een vochtige kruipruimte niet worden gebruikt in het circuit van een luchtverwarming.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

It is main inner container footer text